Comprensión de lectura, Vocabulario

Descripción de personas – comprensión de lectura / Opis postaci – sprawność czytania

Hola,

hoy os dejo una actividad superchula que provoca mucha emoción y una competición aún mayor. Esta actividad sirve para practicar la comprensión de lectura y la descripción de personas. Además desarollamos también la comprensión oral y fomentamos la integración del grupo. ¿Cómo es posible que una simple lectura sea tan excitante?

 

 

Para empezar, hay que recortar y separar los dibujos de las descripciones. Luego con ayuda de cinta adhesiva es necesario colocar las descripciones en las paredes de la clase. Los alumnos, que trabajan en dos grupos, reciben las tarjetas con dibujos. Un estudiante de cada grupo se acerca a las descpriciones y tiene un minuto para leer el texto y memorizar todo lo posible. Después que haya expirado el tiempo suena el timre y este tiene que volver a su grupo y resumir toda la información. Cuado vuelve, otra persona lee el siguiente texto. El resto del grupo tiene que colocar los dibujos en el orden correcto. El equipo que lo ha decubrierto gana y recibe un pequeño premio. 😉

 

 

Para marcar el tiempo utilizo este temporizador que los alumnos pueden ver en la pizarra digital.

 

ESPAÑOL DESCARGAR – CLIK

 

Espero que lo paséis genial en el aula. 🙂

Os invito también a visitar mi Facebook o Instagram.

 


Cześć,

dzisiaj zostawiam Wam superfajne ćwiczenie, które prowokuje sporo emocji i jeszcze większą chęć rywalizacji. To ćwiczenie służy do ćwiczenia sprawności czytania oraz powtarza słownictwo związane z opisem postaci. Co więcej, rozwijamy również sprawność rozumienia ze słuchu i wzmacniamy integrację grupy. Jak to możliwe, że zwykła czytanka może być tak ekscytująca?

 

 

Na początek należy wyciąć i oddzielić obrazki od opisów. Następnie z pomocą taśmy klejącej należy przykleić opisy na ścianach klasy. Uczniowie, którzy pracują w dwóch grupach, otrzymują karty z obrazkami. Jeden uczeń z każdej grupy podchodzi do opisów i ma minutę na przeczytanie tekstu i zapamiętanie wszystkiego, co jest w stanie. Po upływie czasu wybrzmiewa sygnał dźwiękowy i musi on wrócić do swojej grupy i streścić wszystkie informacje. Kiedy wraca, następna osoba od razu idzie czytać kolejny tekst. Reszta grupy musi ułożyć obrazki w odpowiedniej kolejności. Grupa, która ją odkryła, wygrywa i otrzymuje małą nagrodę. 😉

 

 

Do wyznaczania czasu używam tego stopera, który uczniowie widzą na tablicy multimedialnej.

 

ESPAÑOL DESCARGAR – CLIK

 
Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić na lekcjach. 🙂

 

Zapraszam Was również na moje strony na Facebooku oraz Instagramie. 

 

Tagged , , , ,

1 thought on “Descripción de personas – comprensión de lectura / Opis postaci – sprawność czytania

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *