Interacción oral, Vocabulario

Tiempo atmosférico – Yo tengo… ¿Quién tiene…? / Pogoda – Ja mam… Kto ma…?

Hola,

hoy os traigo un juego que se llama “Yo tengo…¿Quién tiene…?”. Hace tres meses publiqué una versión de este juego hecha para practicar el vocaulario relacionado con la escuela. Es un juego para todo el grupo de clase y sirve por un lado para practicar los contenidos vistos anteriormente y por el otro para reforzar la interacción oral. Los alumnos tienen que no solamente escuchar con atención sino también hacer preguntas.

Os presento las reglas del juego: las tarjetas llevan abajo una pregunta que empieza siempre por : ¿Quién tiene…? y arriba una respuesta, en forma de frase o dibujo, que empieza siempre por: Yo tengo… Es un poco como el dominó pero oral. Barajamos las tarjetas y las repartimos entre los alumnos. Si la baraja es grande, es decir hay muchas palabras que queremos trabajar, algunas personas tienen más tarjetas. El alumno que tiene la tarjeta inicial (la tajeta ¡INICIO!) empieza leyendo la pregunta de abajo. Todos los alumnos miran sus respuestas. Contesta el alumno que posee la tarjeta con la solución a la pregunta. Se sigue de la misma forma, hasta que se cierre la cadena cuando el alumno que tiene la tarjeta final (la tarjeta ¡FIN!) ha contestado.

El juego es compatible con otros materiales relacionados con el tiempo atmosférico. Buscad aquí. 🙂

 

Os dejo cino versiones lingüísticas.

 

🇪🇸 ESPAÑOL DESCARGAR – CLIK

🇬🇧 ENGLISH DOWNLOAD – CLIK

🇧🇷 PORTUGUÊS BAIXAR – CLIK

🇵🇱 POLSKI POBIERZ – CLIK 

🇮🇹 ITALIANO SCARICARE – CLIK 

 

Espero que lo paséis fantástico en el aula. 🙂

Os invito también a visitar mi Facebook o Instagram.

 


Cześć,

dzisiaj przynoszę Wam grę, która nazywa się “Ja mam… Kto ma…?”. Trzy miesiące temu opublikowałam wersję tej gry stworzoną do ćwiczenia słownictwa związanego ze szkołą. Jest to gra dla całej grupy i służy z jednej strony do ćwiczeń wcześniej poznanych zagadnień, z drugiej zaś wspomaga sprawność mówienia. Uczniowie muszą nie tylko uważnie słuchać, lecz także zadawać  odpowiednie pytania.

W kilku słowach przedstawiam zasady gry: karty mają na dole pytanie, które zawsze brzmi: Kto ma…? a na górze odpowiedź w formie zdania lub obrazka, która zaczyna się od: Ja mam… Trochę jak domino, tylko mówione. Tasujemy karty i rozdajemy uczniom. Jeśli talia jest duża, to znaczy mamy dużo słówek, które chcemy przećwiczyć, niektóre osoby dostają więcej kart. Uczeń z pierwszą kartą zaczyna (karta START!) i czyta pytanie z dołu karty. Wszyscy patrzą na swoje karty. Odpowiada uczeń, który ma rozwiązanie do usłyszanego pytania, a następnie czyta swoje pytanie. Kontynuujemy grę do momentu, w którym uczeń z ostatnią kartą przeczytał swoją odpowiedź (karta META!).

Gra jest kompatybilna z innymi materiałami związanymi z pogodą. Szukajcie tutaj. 🙂

 

Zostawiam Wam pięć wersji językowych gry.

 

🇪🇸 ESPAÑOL DESCARGAR – CLIK

🇬🇧 ENGLISH DOWNLOAD – CLIK

🇧🇷 PORTUGUÊS BAIXAR – CLIK

🇵🇱 POLSKI POBIERZ – CLIK 

🇮🇹 ITALIANO SCARICARE – CLIK 

 

Mam nadzieję, że lekcje będą fantastyczne. 🙂 

Zapraszam Was również na moje strony na Facebooku oraz Instagramie. 

 

Tagged , , , , , , , ,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *