Cultura, Interacción oral

El Día de Muertos – preguntas para conversar / Dzień zmarłych – pytania konwersacyjne

Hola,

hoy os dejo unas tarjetas especiales para romper el hielo y practicar la conversación. Es más, son muy útiles para hablar sobre la cultura del mundo hispanohablante, es decir sobre el Día de Muertos. Las tarjetas tienen forma de grandes círculos para que sean bien visibles y un poco más atractivas con sus colores vivos. 😉

Hasta ahora para hablar con mis alumnos utilizaba unas pequeñas tarjetas que ellos sacaban de un tarro. La idea de mejorar la forma es de Agnieszka Iwanicka, profesora de inglés y diseñadora de unos materiales geniales. Agnieszka utiliza esta forma de preguntas, convencida de que así los alumnos hablan de manera más abierta y participan activamente en la discusión, ya que simplemente les gustan estos círculos. Decidí comprobarlo por mí misma. 🙂

En la pizarra coloco las tarjetas al revés para que los alumnos no puedan ver las preguntas. Cada uno se acerca a la pizarra, elige una tarjeta, lee en voz alta la pregunta que le toca y responde empezando así la conversación. Si trabajáis en una aula pequeña podéis poner las tarjetas en el centro de la mesa y hablar sin necesidad de llevantarse. Sin embargo, tened en cuenta que vuestros alumnos aprenden también gracias al movimiento y a veces sencillamente nesecitan moverse para refrescar la mente.

ESPAÑOL DESCARGAR – CLIK

 

 

Si queréis organizar algo especial para el Día de Muertos os propongo leáis la entrada sobre el desafío ligüístico-cultural que organizamos en mi escuela. 🙂

Os invito también a visitar mi Facebook o Instagram.

 


Cześć,

dzisiaj zostawiam Wam pewne szczególne karty, aby przełamać lody i poćwiczyć konwersację. Co więcej, posłużą świetnie do rozmów o świecie hiszpańskojęzycznym, a dokładnie o Dniu Zmarłych. Karty mają formę dużych kół, aby były lepiej widoczne oraz atrakcyjniejsze dzięki swoim żywym kolorom. 😉

Do tej pory z moimi uczniami używałam malutkich karteczek, które oni wyciągali ze słoika. Pomysł na ulepszenie tej formy jest autorstwa Agnieszki Iwanickiej, nauczycielki angielskiego i twórcy genialnych materiałów na zajęcia językowe. Agnieszka używa tej formy pytań przekoana, że w ten sposób uczniowie będą rozmawiali w sposób bardziej otwarty, aktywnie uczestnicząc w dyskusji, ponieważ po prostu spodobają im się te koła. Postanowiłam sprawdzić to na własną rękę. 🙂

Na tablicy umieszczam odwrócone karty, tak aby uczniowie nie mogli zobaczyć  pytań. Każdy podchodzi do tablicy, wybiera jedną kartę, czyta na głos pytanie i odpowiada, rozpoczynając konwersację. Jeśli pracujecie w mniejszej sali możecie umieścić karty na środku stołu i rozmawiać bez potrzeby podnoszenia się. Nie mniej jednak, pamiętajcie, że Wasi uczniowie uczą się również poprzez ruch, a czasem po prostu potrzebują małej porcji ruchu, aby odświeżyć umysł.

ESPAÑOL DESCARGAR – CLIK

 

 

Jeśli chcecie zorganizować coś szczególnego na Dzień Zmarłych, proponuję Wam przeczytać post o wyzwaniu językowo-kulturowym, które organizujemy w mojej szkole. 🙂

Zapraszam Was również na moje strony na Facebooku oraz Instagramie. 

 

Tagged , , ,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *