Cultura, Vocabulario

El Día de Muertos – reto lingüístico / Dzień zmarłych – wyzwanie językowe

Hola,

esta semana ha sido muy dura pero al mismo tiempo emocionante y satisfactoria. Hace 70 años la escuela donde trabajo obtuvo el nombre de Benito Juárez. Lograremos organizar una gran fiesta en la que partciparon personas muy importantes. Las decoraciones, que habíamos preparado, ya las habéis podido admirar en el Instagram. Los alumnos estuvieron a la altura así que la escuela estaba verdaderamente preciosa. 🙂

Teniendo en cuenta las celebraciones y el hecho de que llega el noviembre, he preparado unos materiales relacionados con el Día de Muertos. Las hojas de trabajo forman una especie de reto lingüístico. A finales del octubre durante 5 días mis alumnos van a obtener una hoja de trabajo con actividades relacionadas con esta fiesta tan especial que tendrán que preparar al día siguiente. Cino hojas de trabajo para cinco días. El último día las comentaremos y los alumnos obtendrán unos premios especiales: caramelos con calaveras. Espero que les gusten. 😉

La idea de organizar este tipo de reto lingüístico no es mía. La autora es Agnieszka Iwanicka, profesora de inglés y diseñadora de unos materiales geniales. Agnieszka preparó el reto relacionado con Halloween, pero me dio el permiso para adaptar sus ideas a las necesidades del mundo hispanohablante. Con su idea empezamos en el blog la serie de materiales relacionados con el Día de Muertos, así que estad atentos. 😉

ESPAÑOL DESCARGAR – CLIK

 

Me interesa mucho vuestra opinión. ¿Organizáis algo especial para el Día de Muertos? ¡Avisadme! 🙂

Os invito también a visitar mi Facebook o Instagram.

 


Cześć,

ten tydzień był bardzo ciężki, ale jednocześnie emocjonujący i satysfakcjonujący. Siedemdziesiąt lat temu szkoła, w której pracuję otrzymała imię Benito Juáreza. Udało nam się zorganizować uroczystość na wielką skalę, w której uczestniczyło wiele ważnych osób. Przygotowane przez nas dekoracje mogliście już podziwiać na Instagramie. Uczniowie stanęli na wysokości zadania, więc szkoła wyglądała przepięknie. 🙂

Mając na względzie obchody oraz fakt, że zbliża się listopad, przygotowałam materiały związane z Dniem Zmarłych. Karty pracy mają formę wyzwania językowego. Pod koniec października przez 5 dni moi uczniowie będą otrzymywać karty pracy z zadaniami związanymi z tym świętem, które będą musieli przygotować na następny dzień. Pięć kart pracy na pięć dni. Ostatniego dnia omówimy je, a uczniowie otrzymają specjalne upominki: lizaki z czaszkami. Mam nadzieję, że im się spodobają. 😉

Pomysł na zorganizowanie wyzwania językowego tego typu nie jest mój. Autorką jest Agnieszka Iwanicka, nauczycielka języka angielskiego i twórca genialnych materiałów na zajęcia językowe. Agnieszka przygotowała wyzwanie związane z Halloween, ale pozwoliła mi zaadaptować swój pomysł na potrzeby świata hiszpańskojęzycznego. Jej pomysł daje początek serii blogowej związanej z Dniem Zmarłych, zatem bądźcie czujni. 😉

ESPAÑOL DESCARGAR – CLIK

Bardzo ciekawi mnie Wasza opinia. Przygotowujecie coś specjalnego związanego z Dniem Zmarłych? Dajcie znać! 🙂

Zapraszam Was również na moje strony na Facebooku oraz Instagramie. 

 

Tagged , , ,

7 thoughts on “El Día de Muertos – reto lingüístico / Dzień zmarłych – wyzwanie językowe

  1. Hi, can not find video to get the answers for paper “El dia de Muertos, -QUINTO DESAFIO”-.

    Kindly respond soon, we have lesson tomorrow.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *