Gramática, Vocabulario

La comida – juego gramatical / Jedzenie – gra gramatyczna

Hola,

acabo de trabajar el verbo gustar con los peques. A los alumnos menores no les gusta nada la gramática y por eso es imprescindible introducir el tema poco a poco y realizar un montón de juegos y actividades para que no se den cuenta de practicar cuestiones gramaticales. El objetivo es automatizar las construcciones y unirlas con conceptos ya conocidos, como los pronombres personales o el léxico de la comida.

Hay que preparar los elementos y meterlos en tres cajas o bolsas. Los alumnos eligen un elemento de cada caja/bolsa y forman frase según el modelo. Se puede también imprimir cada elemento en una hoja separada, ponerlos en el suelo y realizar la actividad tipo Twister. Dicho de otras palabras, el profe dice una frase, por ejemplo “No me gusta la leche” y el alumno tiene que tocar los tres elementos correspondientes: “yo”, “:(” y “la leche”. 🙂

Como veis, la actividad es muy sencilla y sirve para practicar el verbo muy concreto, pero el vocabulario de las preferencias puede ser mucho más amplio.

Esta vez tenéis disponible también la versión china gracias a Nikola Horn que hizo la traducción. 🙂

Espero que os sirva. 😉

 

 

ESPAÑOL DESCARGAR – CLIK

ENGLISH DOWNLOAD – CLIK

PORTUGUÊS BAIXAR – CLIK

POLSKI POBIERZ – CLIK

 汉语 下载 – CLIK

 

 

Esto es todo por hoy. 🙂

 

 

Nos vemos en Facebook o Instagram.

 

 

 

 

 

 

 


Cześć,

właśnie skończyłam omawiać czasownik gustar (lubić, podobać się) z młodszymi uczniami. Nie znoszą oni gramatyki, dlatego jest niezbędne wprowadzenie tematu krok po kroku i realizować mnóstwo gier i aktywności, żeby nawet nie zadali sobie sprawy, że ćwiczą kwestie gramatyczne. Celem jest zautomatyzowanie konstrukcji i połączenie ich z już poznanymi zagadnieniami, jak zaimki osobowe czy leksyka związana z jedzeniem.

Trzeba przygotować elementy i włożyć je do trzech pudełek lub torebek. Uczniowie losują po jednym elemencie z każdego pudełka/torebki i układają zdanie zgodnie ze wzorem. Możecie również wydrukować każdy element na oddzielnej kartce, rozłożyć je na podłodze i zagrać w Twistera. Innymi słowy nauczyciel mówi zdanie np. “Nie lubię mleka”, a uczeń musi dotknąć  odpowiednich elementów: “ja”, “:(” i “mleko”. 🙂

Jak widzicie, ćwiczenie jest bardzo proste i służy do ćwiczeń konkretnego czasownika, ale słownictwo związane z z preferencjami może być bardzo szerokie.

Tym razem macie do dyspozycji również wersję chińską dzięki Nikoli Horn, która wykonała tłumaczenia. 🙂

Mam nadzieję, że się Wam przyda. 🙂

 

 

ESPAÑOL DESCARGAR – CLIK

ENGLISH DOWNLOAD – CLIK

PORTUGUÊS BAIXAR – CLIK

POLSKI POBIERZ – CLIK 

 汉语 下载 – CLIK

 

To wszystko na dzisiaj. 🙂

 

 

Widzimy się na Facebooku oraz Instagramie. 

 

 

 

 

 

 

 

Tagged , , , , , , ,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *